Gewelds- en seksuele misdrijven, vermogensmisdrijven en vernielingen

Om de ontwikkeling van de geregistreerde misdrijven zo goed mogelijk te kunnen vergelijken met de Veiligheidsmonitor zijn alleen de geregistreerde misdrijven geselecteerd met een direct slachtoffer waarnaar ook wordt gevraagd in de Veiligheidsmonitor. Het gaat dan om de categorie gewelds- en seksuele misdrijven, vermogensmisdrijven en vernieling. Verkeers- en drugsdelicten worden daarmee bijvoorbeeld buiten beschouwing gelaten.