Baanverlies daalt vooral onder flexwerkers

Met de aantrekkende arbeidsmarkt verliezen minder mensen hun baan. Vooral flexwerkers worden minder vaak werkloos dan in voorgaande jaren. Van degenen die in 2015 flexwerk hadden, was krap 5 procent een jaar later werkloos. Dat is het laagste percentage sinds het begin van de crisis, meldt het CBS.

In 2016 nam het aantal werklozen af met 76 duizend. Van de 538 duizend werklozen in 2016 hadden 164 duizend personen een jaar eerder nog betaald werk. In 2015 ging het nog om 200 duizend mensen die hun werk verloren. Het aantal mensen dat in twee achtereenvolgende jaren werkloos was, daalde ook: van 227 duizend in 2015 naar 201 duizend in 2016.

Arbeidspositie in het voorgaande jaar van de werkloze beroepsbevolking
Arbeidspositie in het voorgaande jaar van de werkloze beroepsbevolking
 Niet-beroepsbevolkingWerkloosWerkzaam
04150127189
05160158170
06142152125
0714011798
0812491103
0911798167
10124111200
11140118176
12173136206
13201193253
14191218251
15187227200
16173201164

Vooral vermindering baanverlies bij flexwerkers

Bij werknemers met een flexibele arbeidsrelatie daalde het aantal mensen dat werkloos werd het sterkst. In 2016 werden 93 duizend mensen (4,6 procent) werkloos na een flexibele arbeidsrelatie. Een jaar eerder was dat nog 6,1 procent. Het aantal flexwerkers neemt wel nog steeds toe omdat de instroom in flexibele banen groter is dan de uitstroom.
Ook bij mensen met een vast dienstverband nam het percentage baanverliezers af, van 1,5 procent naar 1,3 procent, ofwel 63 duizend personen. Bij zelfstandigen nam het percentage dat een jaar later geen werk meer had en op zoek was naar een baan niet verder af. Met 0,6 procent is dat wel het laagste percentage van alle werkenden.

Positie in de werkkring in het voorgaande jaar van werkenden die werkloos werden
Positie in de werkkring in het voorgaande jaar van werkenden die werkloos werden
 % van werknemers met flexibele arbeidsrelatie% van werknemers met vaste arbeidsrelatie% van zelfstandigen
047,51,60,8
0561,61,1
064,41,20,4
073,40,80,5
083,50,80,4
095,31,40,3
105,31,90,8
115,51,40,5
126,21,70,8
1372,11
146,72,11,1
156,11,50,6
164,61,30,6

Werkenden in technische beroepen afgelopen twee jaar minder vaak werkloos

Het percentage werkenden dat een jaar later werkloos is, daalt in vrijwel alle beroepsklassen. De grootste daling over de laatste twee jaren zat bij de technische beroepen. Daarnaast was de daling naar verhouding sterk bij commerciële en dienstverlenende beroepen. Dit zijn twee beroepsklassen met een hoog percentage flexwerkers. Dat draagt bij aan het hoge aandeel baanverliezers. Dat aandeel blijft hoog, ondanks de sterke daling van werkloosheid vanuit deze beroepsgroepen.
In transport- en logistieke beroepen is het percentage baanverliezers gemiddeld over 2015 en 2016 het grootst.

Werkenden die werkloos werden naar beroepsklasse, gemiddeld over 2 jaren
Werkenden die werkloos werden naar beroepsklasse, gemiddeld over 2 jaren
 2015/20162013/2014
Transport en logistiek3,94,2
Commercieel3,44,6
Bedrijfseconomische en administratief 2,43,8
Dienstverlenend2,33,3
ICT2,12
Technisch1,93,5
Pedagogisch1,61,4
Zorg en welzijn1,51,6
Overig (incl. agrarisch en creatief)1,52,6
Managers1,42
Openbaar bestuur, veiligheid en juridisch1,42,1