Exportverdiensten

Om iets over het belang van exportgoederen te kunnen zeggen is gekeken naar de exportverdiensten. Dat zijn de verdiensten die Nederland overhoudt aan de exportomzet. De cijfers zijn berekend aan de hand van input- en outputtabellen en aanbod- en gebruiktabellen van Nationale Rekeningen (NR). De 114 onderzochte NR-goederengroepen zijn ingedikt tot 64 goederenaggregaten om een zo goed mogelijke vergelijking tussen goederen te kunnen maken. Wederuitvoer is niet meegenomen in het onderzoek, het gaat dus enkel om de export van Nederlandse makelij. De NR-concepten wijken af van de IHG-concepten (bronstatistiek) en dat is de reden dat de totale export van Nederlandse makelij hier een ander getal geeft dan te vinden in bepaalde StatLinetabellen.