Nalatenschappen

Nalatenschappen op basis van administratieve bronnen
De gegevens over de nalatenschappen van overledenen zijn samengesteld uit verschillende bronnen van de Belastingdienst. Hierbij is gebruik gemaakt van de aangifte erfbelasting die verplicht is voor erfgenamen die meer erven dan het vrijstellingsbedrag. Deze bron voorziet in informatie voor ongeveer 35 procent van de overledenen. Van de resterende groep zijn de nalatenschappen via andere bronnen samengesteld, onder meer op basis van de aangifte inkomensbelasting. De populatie waarvoor het nagelaten vermogen is bepaald bestaat uit overledenen uit de Nederlandse bevolking op 1 januari van het betreffende jaar.