VAR-verklaring

Verklaring Arbeidsrelatie. Dat is een verklaring van de Belastingdienst die bedoeld was om zekerheid te bieden omtrent de fiscale regels die van toepassing waren op de vergoedingen die opdrachtgevers aan opdrachtnemers betaalden. Voor de opdrachtgever was deze verklaring van belang om te bepalen of over deze vergoedingen wel of geen loonheffing betaald moest worden. De VAR-verklaring is per 1 mei 2016 afgeschaft en vervangen door de modelovereenkomst.