Migranten

In de Migrantenmonitor wordt gekeken naar personen die geboren zijn in één van de EU-27-landen of kandidaat-lidstaten en in Nederland zijn ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) en/of werkzaam zijn in Nederland en/of een uitkering ontvangen. Seizoenarbeiders zijn niet verplicht zich in te schrijven.
Deze definitie wijkt af van die welke wordt gebruikt in de reguliere bevolkingsstatistieken van CBS. Daarin geldt als voorwaarde dat immigranten zijn ingeschreven in de gemeentelijke bevolkingsregisters. Migranten die niet staan ingeschreven in de BRP, geen baan en/of geen uitkering hebben, zijn in dit onderzoek niet meegenomen. Een persoon is werkend als hij een inkomen heeft uit arbeid. Daarbij is buiten beschouwing gebleven hoe hoog het inkomen is en of er daarnaast nog andere inkomensbronnen zijn.