Vermogen

Met vermogen wordt in dit artikel bedoeld 4 procent van de grondslag sparen en beleggen na aftrek van het heffingsvrije vermogen en schulden. Deze grondslag wordt ook gebruikt door het CAK om het eigenbijdrageplichtige inkomen te bepalen.
Terug naar artikel