Vermogen

Met vermogen wordt in dit artikel bedoeld 4 procent van de grondslag sparen en beleggen na aftrek van het heffingsvrije vermogen en schulden. Deze grondslag wordt ook gebruikt door het CAK om het eigenbijdrageplichtige inkomen te bepalen.