Inkomen

Met inkomen wordt in dit artikel bedoeld het eigenbijdrageplichtig inkomen dat door het CAK voor de leefeenheid wordt samengesteld uit het verzamelinkomen plus 8% van de grondslag sparen en beleggen (box 3) over zorgjaar t-2. Het CAK krijgt deze gegevens van de belastingdienst.
Het CAK hanteert per inkomensgroep grenzen waarvoor een maximale eigen bijdrage geldt. Deze inkomensgrenzen zijn verschillend voor AOW’ers en niet-AOW’ers en één- en meerpersoons huishoudens. Bij AOW’ers stijgt de maximale eigen bijdrage per inkomensgrens harder dan bij niet-AOW’ers. Dit heeft volgens het CAK 3 redenen:
- AOW’ers betalen minder inkomstenbelasting;
- AOW’ers betalen geen AOW-premie meer;
- AOW’ers hebben recht op andere heffingskortingen voor de inkomstenbelasting.
Het inkomen is voor AOW-gerechtigde huishoudens meestal ook lager. Daardoor wordt de maximale eigen bijdrage ook weer lager. Dit komt omdat de maximale eigen bijdrage afhankelijk is van het inkomen en het toetsvermogen.
Terug naar artikel