In 2016 laagste aantal faillissementen in 8 jaar

In december 2016 zijn er 88 bedrijven en instellingen minder failliet verklaard dan in november, meldt CBS. Een maand eerder was er nog een fikse stijging van het aantal faillissementen. Met het decembercijfer is ook het cijfer van 2016 bekend. Afgelopen jaar zijn 4 396 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Dat is het laagste aantal na 2008.

Trend onduidelijk

Het aantal uitgesproken faillissementen, voor zittingsdagen gecorrigeerd, piekte in mei 2013. Daarna is er sprake van een dalende trend tot augustus 2016. Toen werd het voorlopig laagste niveau bereikt na mei 2013. Sindsdien stokt de dalende trend. De ontwikkeling van het aantal faillissementen gaat echter met horten en stoten.

Aantal faillissementen in 2016 bijna 17 procent lager

In 2016 zijn 4 396 bedrijven en instellingen failliet verklaard. Dat is bijna 17 procent minder dan in 2015 en het laagste aantal sinds 2009. In 2013 bereikte het aantal faillissementen een piek van 8 376. Daarna is het aantal faillissementen drie jaar achter elkaar met ongeveer een vijfde afgenomen. Dit gaat samen met het economisch herstel in Nederland.

Aantal faillissementen
 Bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken)
20002621
20013333
20024085
20035235
20045267
20055083
20064228
20073589
20083840
20096942
20106162
20116117
20127349
20138376
20146645
20155271
20164396

Sterkste daling faillissementen in de bouwnijverheid

In bijna alle bedrijfstakken is het aantal faillissementen gedaald. Het sterkst was de daling in de bouwnijverheid, zowel absoluut als relatief. Het aantal uitgesproken faillissementen daalde van 611 in 2016 naar 411 in 2015. Dat is een daling van 33 procent. Het herstel op de woningmarkt zette in 2016 door.

Net als in 2015 zijn de meeste faillissementen van bedrijven en instellingen uitgesproken in de handel, namelijk 952. In de groothandel waren er 449 faillissementen en in de detailhandel 425. Daarna volgt de financiële dienstverlening met 758 faillissementen. In de financiële dienstverlening nam het aantal faillissementen in 2016 af met 187 (20 procent). Ook in de handel daalde het aantal faillissementen, met 166 (15 procent), aanzienlijk.

Faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken), naar bedrijfstak
 20162015
Handel9521118
Financiële instellingen758945
Specialistische zakelijke diensten (o.a. advisering en onderzoek)515615
Bouwnijverheid411611
Industrie334350
Verhuur; overige zakelijke diensten261330
Horeca208229
Vervoer & opslag205202
Gezondheids- & welzijnszorg173158
Informatie & communicatie151218
Verhuur; handel van onroerend goed144151
Cultuur, sport en recreatie74108

In bijna alle provincies minder bedrijven failliet

In bijna alle provincies zijn minder bedrijven failliet verklaard in 2016. Het grootst was de daling in Zuid-Holland met 207 bedrijven (20 procent). Relatief gezien was de grootste daling in Flevoland met 46 procent.

De provincies Zuid-Holland, Noord-Brabant en Noord-Holland tellen de meeste bedrijven. In Noord-Brabant en Noord-Holland bedroeg de daling van het aantal faillissementen respectievelijk 128 (15 procent) en 39 (5 procent).

Faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken), naar provincie
 20162015
Groningen84140
Friesland197133
Drenthe100162
Overijssel344373
Flevoland90166
Gelderland546694
Utrecht310448
Noord-Holland790829
Zuid-Holland8351042
Zeeland7380
Noord-Brabant746874
Limburg257312

Naast de faillissementscijfers over het gehele bedrijfsleven, heeft CBS ook het aantal faillissementen in het midden- en kleinbedrijf in 2016 berekend. Dit is gepubliceerd op De Staat van het MKB.