Migratieachtergrond

De migratieachtergrond is bepaald aan de hand van de migratieachtergrond van de vrouw, tenzij het een paar betreft waarbij de vrouw een Nederlandse achtergrond heeft en de man een migratieachtergrond. Dan is naar de achtergrond van de man geteld.

In grafiek 1 zijn drie groepen onderscheiden van paren waarvan beide partners een migratieachtergrond hebben:
- beide partners migratieachtergrond gelijk land, betreft paren bestaande uit of twee eerste-generatie partners of twee tweede-generatie partners met een zelfde migratieachtergrond
- beide partners migratieachtergrond verschillend land betreft paren bestaande uit of twee eerste-generatie partners of twee tweede-generatie partners met een verschillende migratieachtergrond
- beide partners migratieachtergrond, 1e/2e generatie bestaat uit paren waar één van de twee partners een eerste-generatie migratieachtergrond heeft en de andere persoon een tweede-generatie

In grafiek 2 is de generatie bepaald aan de hand van de generatie van de vrouw in het paar, behalve als het een paar betreft met een vrouw met een Nederlandse achtergrond en man met een migratieachtergrond. In dat laatste geval is de generatie aan de hand van de man bepaald.