Objectieve isolatie

Voor de beschrijving van objectieve sociale isolatie wordt als indicator gebruikt het hebben van weinig frequent sociaal contact. Voor het vaststellen daarvan is gebruik gemaakt van drie items over de contactfrequentie met familie, vrienden en buren. Van weinig frequent sociaal contact is sprake als iemand minder dan een keer per week contact heeft met familie, vrienden of buren. Het gaat hierbij om persoonlijke ontmoetingen, telefonische en schriftelijke contacten en om contact via bijvoorbeeld e-mail, sms, chat of door berichtjes te sturen