Kerkelijke gezindte

In de Enquête beroepsbevolking (EBB) van het CBS wordt sinds 2010 gevraagd tot welke kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering men zichzelf rekent. De antwoordmogelijkheden zijn (1) geen kerkelijke gezindte, (2) rooms-katholiek, (3) Nederlands hervormd, (4) gereformeerd, (5) Protestantse Kerk in Nederland, (6) islam, (7) joods, (8) hindoe, (9) boeddhist, en (10) anders. De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) is op 1 mei 2004 ontstaan uit een fusie van de Nederlands Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken en de Evangelisch-Lutherse Kerk. Omdat de meeste leden van de oorspronkelijke protestantse gezindten zich niet met de PKN identificeren, zijn naast de PKN ook de Nederlands hervormden en gereformeerden als aparte categorieën gehandhaafd.

De percentages in dit onderzoek zijn gebaseerd op steekproefgegevens. Daarbij is de grens aangehouden van minstens 150 personen per gemeente die in de periode 2010-2015 hebben deelgenomen aan de Enquête beroepsbevolking (EBB). Dit houdt in dat de cijfers schattingen zijn met een bepaalde onnauwkeurigheid. Hoe groter het aantal respondenten, hoe nauwkeuriger de schattingen. Aangezien doorgaans het aantal respondenten toeneemt met het aantal inwoners in de gemeenten, neemt de nauwkeurigheid met het stijgen van het inwonersaantal toe.

 

Gereformeerd, hervormd of PKN

 

De relatief kleine groep PKN'ers is opmerkelijk tegen de achtergrond van het samengaan in 2004 van de meeste gereformeerde en hervormde kerken. Blijkbaar vindt nog steeds een relatief grote groep protestanten, hoewel ze formeel behoren tot de PKN, dat ze gereformeerd of Nederlands hervormd zijn, en zich niet met de PKN identificeren.