CBS introduceert Robin Fransman als eerste Gast-analist

Robin Fransman op een brug
CBS start met de rubriek ‘de Gast-analist’. Dat is een plaats waar we publicisten/analisten aan het woord laten over een thema waar zij zelf, met behulp van CBS-data én -onderzoekers, in zijn gedoken.

CBS nodigt telkens voor een half jaar een analist uit die een aantal artikelen schrijft over zelfgekozen onderwerpen. De gast-analist kan met behulp van bijvoorbeeld CBS-data of een onderzoeker binnen het CBS rondstruinen, vragen stellen en onderzoeken doen. Hij of zij schrijft vervolgens op basis van CBS-bronnen en eventueel andere bronnen een essay.

De gast-analist schrijft volledig ‘voor eigen rekening’ dus de artikelen vallen niet onder verantwoordelijkheid van CBS. De artikelen die de gast-analist schrijft worden gepubliceerd op een speciaal onderdeel van onze site en tegelijkertijd ook op andere media waar de gast-analist naar eigen keuze wil publiceren.

Robin Fransman bijt het spits af als eerste gast-analist. In zijn eerste bijdrage vraag hij zich af of we wel de goede vragen stellen als we het hebben over integratie. Een simpel 'ja' of 'nee' op de vraag "Is de integratie van minderheden gelukt?" lijkt hem in ieder geval onvoldoende. De feiten laten volgens hem zien dat het integratieproces nog niet is afgelopen en nog volop gaande is. "Zowel van jaar tot jaar als van generatie op generatie gaan Nederlanders met een migrantenachtergrond meer op autochtonen lijken. Ze werken steeds meer, zijn steeds hoger opgeleid, hebben meer sociale interactie via vrijwilligerswerk, verenigingsleven en vrienden, krijgen hogere inkomens en gaan in hun denken over maatschappelijke kwesties steeds meer lijken op autochtonen", aldus Fransman. Ze lezen daarom meer de Nederlandse media en zijn net zo geïnteresseerd in de politiek als autochtonen. Fransman concludeert daarna wel dat minderheden zich steeds minder thuisvoelen in Nederland.

Hieronder kunt u lezen hoe hij tot deze bevindingen is gekomen.

Relevante links