EU-statistiek over arbeidsongevallen

De vergelijking van Nederland met andere EU-landen is gebaseerd op de EU-statistiek over arbeidsongevallen (European Statistics on Accidents at Work). Deze statistiek betreft alle ongevallen van werknemers die gepaard gaan met minimaal vier dagen verzuim. Een werknemer kan in een jaar meerdere ongevallen hebben en deze worden dan allemaal meegeteld.

De hier gepresenteerde aantallen zijn zogenoemde gestandaardiseerde cijfers, waarbij rekening wordt gehouden met verschillen in de economische structuur van landen. In sommige landen is een groter deel van de werknemers werkzaam in bedrijfstakken met veel arbeidsongevallen dan in andere landen. Door hiervoor te corrigeren worden de cijfers tussen landen beter vergelijkbaar.

De internationale cijfers in dit nieuwsbericht hebben betrekking op het jaar 2014. In Nederland gingen in dat jaar 88 duizend arbeidsongevallen bij in totaal 77 duizend werknemers gepaard met vier of meer dagen verzuim. Van Finland zijn geen gegevens beschikbaar. Gegevens over Portugal zijn recent beschikbaar gekomen, maar konden niet meer worden verwerkt in de Arbobalans 2016. Het EU-gemiddelde in dit nieuwsbericht wijkt daardoor iets af van dat in de Arbobalans.

Bij het vergelijken van de cijfers over arbeidsongevallen met minimaal vier dagen verzuim dient de nodige voorzichtigheid in acht te worden genomen. Tussen de lidstaten bestaan namelijk verschillen in de gegevensbronnen waaruit de cijfers afkomstig zijn. Daarnaast is onderrapportage bij bepaalde lidstaten een bekend probleem.