Kosten

De cijfers in dit artikel betreffen de uitgaven van ouders aan door de overheid bekostigd onderwijs. Kinderen kunnen ook onderwijs volgen aan een particuliere school, die niet door de overheid wordt bekostigd. Particuliere scholen vragen daardoor een kostendekkend bedrag aan schoolgeld per leerling.