Afdrachtkorting

In de periode 2014-2020 krijgt Nederland een korting op de afdracht van circa 1 miljard euro. Deze kan echter pas worden uitgekeerd nadat het besluit waarin deze korting wordt genoemd, door alle lidstaten is geratificeerd. Dat is onlangs gebeurd en in 2017 wordt deze korting met terugwerkende kracht uitgekeerd. Zie de brief “Ratificatie Eigen Middelen Besluit” van 3 oktober 2016 van het Ministerie van Financiën aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Deze korting is in de figuren niet verwerkt, tenzij dit expliciet is aangegeven.