Export groeit verder

Het volume van de goederenexport was in oktober 5,2 procent groter dan in oktober 2015, meldt CBS. De stijging is groter dan in de voorgaande maand. In oktober groeide vooral de export van personenauto’s, aardgas, chemische producten en elektrische apparaten. De wederuitvoer groeide sterker dan de uitvoer van Nederlands product. Het importvolume was in oktober 4,5 procent groter dan een jaar eerder.

Volgens de CBS Exportradar zijn de omstandigheden voor de export in december minder gunstig dan in oktober en november.

Export goederen (volume, werkdaggecorrigeerd)

Omstandigheden voor export in december minder gunstig

Volgens de CBS Exportradar zijn de omstandigheden voor de export in december minder gunstig dan in oktober. De condities worden in sterke mate bepaald door de ontwikkelingen op de belangrijkste afzetmarkten voor Nederlandse export en door de ontwikkeling van de Nederlandse concurrentiepositie.

In de radar van december zijn de ontwikkeling van de wisselkoersen en de Duitse industriële productie ten opzichte van een jaar geleden ongunstiger dan in oktober. Daarentegen waren de producenten in de eurozone minder negatief over hun buitenlandse orders.

De export van goederen maakt ongeveer drie kwart uit van de totale export. Over de export van diensten rapporteert CBS niet maandelijks. Informatie over de totale export publiceert CBS op kwartaal- en jaarbasis. De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.

Relevante links