Vooral jongeren vangen pieken op in landbouw en horeca

8-12-2016 02:00
Seizoenspieken in de horeca en in de landbouw worden voornamelijk opgevangen door jonge werknemers in de leeftijd van 15 tot 25 jaar. In beide bedrijfstakken werken relatief veel mensen uit deze leeftijdsgroep. Dit meldt CBS.

Vrijwel alle bedrijfstakken kennen seizoensverschillen in werkgelegenheid, maar deze zijn het best zichtbaar in de landbouw en de horeca. Zo vertoont het aantal werknemersbanen in de land- en tuinbouw een heel regelmatig patroon. Tussen 2006 en 2016 lag dat aantal in de zomer gemiddeld 30 procent hoger dan in de winter. In januari 2015 waren er bijvoorbeeld 91 duizend banen, in juli 116 duizend. Meestal worden banencijfers gecorrigeerd voor seizoenseffecten, om ontwikkelingen over een langere periode beter in kaart te kunnen brengen.

Banen van werknemers in land- en tuinbouw, maandcijfers
y
102
102
105
106
112
119
135
124
122
118
106
106
95
94
99
104
110
119
131
123
120
110
102
101
100
101
104
106
111
117
128
117
116
107
100
99
94
96
99
103
107
111
124
114
114
105
97
98
93
96
99
103
108
110
124
117
112
110
100
99
94
97
100
103
108
111
122
115
115
105
99
98
95
96
100
103
107
109
122
116
111
107
100
98
94
96
98
101
106
108
121
117
108
111
99
97
94
96
99
104
107
109
121
113
112
103
98
96
91
93
95
99
104
105
116
111
107
106
97
96
91
94
97
101
105
106

Merendeel werknemersbanen landbouw vaste baan

In de landbouw zijn vooral de oproepbanen en de banen op basis van een tijdelijk contract onderhevig aan seizoensschommelingen, maar ook het aantal vaste banen (reguliere baan voor onbepaalde tijd) beweegt mee. Deze vaste banen komen in deze bedrijfstak het vaakst voor. Er zijn relatief weinig ouderen in loondienst bij landbouwbedrijven. Een derde van het aantal werknemersbanen in deze bedrijfstak wordt bezet door 15- tot 25-jarigen.

 

Soorten werknemersbanen in land- en tuinbouw, maandcijfers
y
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
6
6
7
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Minder schommeling banen horeca

In de horeca is de schommeling tussen de pieken en dalen verhoudingsgewijs kleiner dan in de landbouw. Tussen 2006 en 2016 waren er in de zomer gemiddeld 10 procent meer werknemersbanen dan in de winter. In 2015 telde de bedrijfstak 346 duizend banen in januari en 388 duizend in juli.
Ook in de horeca groeit in het hoogseizoen het aantal werknemersbanen met een tijdelijk contract, maar daarnaast neemt ook het aantal oproepbanen toe. Net als in de landbouw geldt in deze bedrijfstak dat de jongste werknemers (15 tot 25 jaar) het meest te maken hebben met seizoensinvloeden. Hoe ouder de werknemers, hoe kleiner de schommeling in het aantal banen.

Werknemersbanen in de horeca, naar leeftijd, maandcijfers
y
68
67
69
73
77
81
82
81
79
77
75
76
73
74
77
82
87
91
92
91
88
85
83
84
81
82
86
89
94
97
97
96
93
90
87
87
82
82
84
90
94
96
97
95
93
89
85
85
81
81
84
90
94
97
98
96
93
90
86
85
83
84
87
94
98
102
102
100
97
94
89
88
85
85
89
94
97
100
100
99
97
92
89
88
83
83
86
91
95
98
98
97
93
89
86
85
83
83
87
92
96
100
99
98
95
92
89
88
86
87
90
97
101
104
105
104
100
98
94
94
89
91
96
102
107
112

Toelichting:
Reguliere baan voor onbepaalde tijd
Een baan van een werknemer waarbij sprake is van een arbeidsovereenkomst die is afgesloten voor onbepaalde tijd en waarin de afspraak over de arbeidsduur een vast aantal uren per week kent. Banen in het kader van de Wet Sociale Werkvoorziening zijn hierbij inbegrepen.

Reguliere baan voor bepaalde tijd
Een baan van een werknemer waarbij sprake is van een arbeidsovereenkomst die is afgesloten voor een afgesproken periode en waarin de afspraak over de arbeidsduur een vast aantal uren per week kent. Banen in het kader van de Wet Sociale Werkvoorziening zijn hierbij inbegrepen.

Bronnen