Personenauto’s van particulieren

Een voertuig staat in het RDW kentekenregister of op naam van een natuurlijk persoon (particulier) of op naam van een rechtspersoon (bedrijf).
Eenmanszaken, rederijen en maatschappen vallen ook onder natuurlijke personen, aangezien voertuigen van deze organisaties altijd op naam van de eigenaar staan.
De gebruikte cijfers hebben alleen betrekking op voertuigen op naam van particulieren. Voertuigen op naam van rechtspersonen (bedrijven) zijn buiten beschouwing gelaten.

Wanneer een leaseauto geregistreerd staat op naam van de particuliere eigenaar, dan is deze in de cijfers meegenomen. Echter bij de meeste leaseauto’s staat het kenteken geregistreerd op naam van het bedrijf. Deze worden in deze tabel dan ook niet meegenomen.