Achtergrondkenmerken

Geslacht, leeftijd, herkomst, opleiding (-niveau en –richting), werkervaring, arbeidshandicap, huishoudenssituatie, inkomen partner, sector, aantal werknemers, percentage vrouwen, winstgevendheid, vestigingsregio, beroepsniveau, contractvorm, voltijd/deeltijd, soort arbeidsrelatie, leiding geven, managementfunctie.