Percentielscore

Het percentiel geeft aan welk percentage leerlingen landelijk gezien hetzelfde of een lager aantal vragen goed heeft beantwoord op het betreffende onderdeel. Bijvoorbeeld: een leerling met een percentielscore van 42 op taal heeft dit onderdeel minstens even goed gemaakt als 42 procent van alle leerlingen in Nederland en minder goed dan 58 procent van alle leerlingen.