Belangrijkste reden wel of niet melden

Bron: Integrale Veiligheidsmonitor (2008–2011 IVM).

In de Integrale Veiligheidsmonitor is aan slachtoffers van (traditionele) criminaliteit gevraagd om voor het laatst gebeurde voorval aan te geven of ze dat wel of niet bij de politie gemeld hebben. Hebben ze het delict niet gemeld, dan is gevraagd wat de belangrijkste reden was om dit niet te doen, en zo ja, wat de belangrijkste reden was om dit wel te doen. In de Veiligheidsmonitor vanaf 2012 zijn deze vragen niet meer opgenomen.