Economie groeit verder

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© ANP
De Nederlandse economie is in het derde kwartaal van 2016 verder gegroeid, meldt CBS. Volgens de eerste berekening, gebaseerd op nu beschikbare gegevens, komt de economische groei uit op 0,7 procent ten opzichte van een kwartaal eerder. De groei is vooral te danken aan de uitvoer en de consumptie van gezinnen.

[video: https://www.cbs.nlnl-nl/video/6c77e3326744481599c551b7c82aefcb]

De Nederlandse economie groeit gestaag verder. Er zijn nu tien kwartalen achter elkaar met kwartaal-op-kwartaalgroei, met in de eerste drie kwartalen van 2016 een groei van driemaal 0,7 procent.

 

Het vervolg van het nieuwsbericht gaat over de groei van de economie t.o.v. het derde kwartaal 2015

Economie groeit met 2,4 procent ten opzichte van het derde kwartaal 2015

Volgens de eerste berekening was de omvang van de Nederlandse economie in het derde kwartaal 2,4 procent groter dan in het derde kwartaal van 2015. Deze stijging is te danken aan meer investeringen, meer consumptie en meer uitvoer.

Meer geïnvesteerd in woningen, vliegtuigen en vrachtwagens

Ook dit kwartaal zijn de investeringen in vervoermiddelen en woningen weer aanzienlijk gegroeid. Bedrijven hebben meer besteed aan vliegtuigen, vrachtwagens en opleggers. Ze gaven echter wel minder uit aan personenauto’s. Verder is het derde kwartaal meer geïnvesteerd in computers. De groei van de investeringen is in lijn met het positieve producentenvertrouwen.

Consumenten besteden meer aan horeca en recreatie

Ook de consumenten hebben in het derde kwartaal weer meer besteed dan een jaar eerder. Ze gaven vooral meer uit aan diensten zoals horeca en recreatie. Ook hebben consumenten meer uitgegeven aan zorg. Uitgaven aan diensten maken ruim de helft van de totale binnenlandse consumptieve bestedingen uit. Wat goederen betreft, hebben consumenten vooral meer besteed aan elektrische apparaten. Ze kochten ook meer auto’s.

Op een dipje in februari en maart van dit jaar na is de stemming onder consumenten al bijna twee jaar positief. In oktober bereikte het consumentenvertrouwen de hoogste waarde na augustus 2007. Vooral de koopbereidheid is de afgelopen maanden toegenomen.

Vooral meer chemische producten uitgevoerd

De stijging van de uitvoer van goederen en diensten was in het derde kwartaal van 2016 wat kleiner dan in de voorgaande kwartalen. De wederuitvoer (de uitvoer van eerder ingevoerde producten) groeide ongeveer twee keer zo sterk als de uitvoer van Nederlands product.

Nederlandse bedrijven exporteerden dit kwartaal beduidend meer chemische producten dan een jaar eerder. Dat betrof vooral farmaceutische producten. Verder zijn meer voedingsmiddelen, (basis)metaalproducten en machines uitgevoerd.

De invoer van goederen en diensten groeide ook dit kwartaal iets harder dan de uitvoer. Het saldo van in- en uitvoer droeg echter licht positief bij aan de groei.

Bestedingen naar categorie, 2016-III
 mutatie
Bruto binnenlands product2,4
Invoer goederen en diensten3,1
Investeringen in vaste activa6,9
Uitvoer goederen en diensten3
Consumptie huishoudens1,7
Consumptie overheid0,7

Bouwnijverheid en zakelijk dienstverlening groeien het sterkst

De productie van de bouwnijverheid en de zakelijke dienstverlening groeide ook in het derde kwartaal het sterkst. Vooral de bouw van woningen trok sterk aan. Binnen de zakelijke dienstverlening is opnieuw de productie van de uitzendbranche fors hoger. Dat is ook terug te zien in de banencijfers die CBS vandaag publiceert: het aantal banen voor uitzendkrachten was 62 duizend hoger dan in het derde kwartaal van 2015.

Ook de industrie produceerde meer dan een jaar eerder. Vooral de productie van de chemische, de voedingsmiddelen- en transportmiddelenindustrie groeide.

Toegevoegde waarde naar bedrijfstak, 2016-III
 mutatie
Bouwnijverheid9,5
Zakelijke dienstverlening4,6
Handel, vervoer en horeca2,7
Water en afval2,4
Industrie2,2
Verhuur en handel onroerend goed2,1
Delfstoffenwinning2
Cultuur, recreatie, overige diensten1,5
Overheid, onderwijs en zorg1
Financiële instellingen0,2
Energie0,1
Informatie en communicatie-0,2
Landbouw, bosbouw en visserij-0,9

Eerste berekening

De eerste berekening, 45 dagen na afloop van een kwartaal, wordt gepubliceerd op basis van de dan beschikbare informatie. Hiermee geeft CBS een eerste beeld van de stand van de Nederlandse economie. Na deze eerste berekening komt voortdurend meer informatie beschikbaar over de Nederlandse economie, zoals van de zakelijke dienstverlening, de bouw en de horeca, die vervolgens wordt verwerkt in nieuwe berekeningen. De tweede berekening van de economische groei maakt CBS bekend op vrijdag 23 december. De absolute bijstelling van de tweede berekening ten opzichte van de eerste berekening was de afgelopen vijf jaar gemiddeld 0,1 procentpunt. De twee uitersten bedroegen -0,3 en +0,4 procentpunt.

Bij elke nieuwe berekening bepaalt CBS ook de nieuwe seizoengecorrigeerde cijfers van de eerder gepubliceerde kwartalen. Hierdoor is onder meer de kwartaal-op-kwartaalgroei van het eerste en tweede kwartaal van 2016 bijgesteld van 0,6 naar 0,7 procent.