Industrie produceert meer

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© Hollandse Hoogte
De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in september 2,4 procent hoger dan in september 2015, maakt CBS bekend. De stijging is wat groter dan in augustus. Al twaalf maanden produceert de industrie meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. De productie van de transportmiddelenindustrie groeide opnieuw het sterkst.

Productie transportmiddelenindustrie groeit het hardst

De transportmiddelenindustrie produceerde in september ruim 13 procent meer dan in september 2015. Dat is te danken aan een stijging van het aantal geproduceerde personenauto’s en vrachtwagens. Ook de productie van de rubber- en kunststof-, de chemische en de machine-industrie groeide sterker dan gemiddeld. De productie van de farmaceutische, de elektrische-apparaten en de metaalproductenindustrie kromp daarentegen.

Gemiddelde dagproductie naar bedrijfsklasse
 Mutatie
Transportmiddelen13,5
Rubber en kunststof9,6
Chemische producten8,4
Machine4,1
Voedingsmiddelen0
Metaalproducten-2,5
Elektrische apparaten-3,4
Farmaceutische-9,4
Industrie (totaal)2,4

De genoemde bedrijfsklassen in de grafiek zijn goed voor circa 70 procent van de industriële productie.

Trend productie industrie positief

Voor het bepalen van de kortetermijnontwikkeling van de productie kan het beste worden gekeken naar voor seizoen- en werkdageffecten gecorrigeerde cijfers. Van september op augustus steeg de productie met 0,4 procent.

De voor seizoeneffecten gecorrigeerde productie fluctueert aanzienlijk. Dalingen en stijgingen volgen elkaar snel op. Sinds medio 2014 is er sprake van een stijgende trend van de industriële productie.

Vertrouwen producenten industrie neemt verder toe

Het vertrouwen van industriële producenten is in oktober opnieuw toegenomen, maakte CBS een paar weken geleden bekend. Dat is volledig toe te schrijven aan een positiever oordeel over de verwachte bedrijvigheid.

Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie. Net als de Nederlandse producenten waren de industriële ondernemers in Duitsland in oktober positiever dan in september. Hun vertrouwen bereikte het hoogste niveau in ruim twee jaar. De gemiddelde dagproductie van de Duitse industrie was in september 1,6 procent hoger dan in september 2015.

De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.