Industrie produceert meer

© Hollandse Hoogte
De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in september 2,4 procent hoger dan in september 2015, maakt CBS bekend. De stijging is wat groter dan in augustus. Al twaalf maanden produceert de industrie meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. De productie van de transportmiddelenindustrie groeide opnieuw het sterkst.

Gemiddelde dagproductie industrie (volume)
Gemiddelde dagproductie industrie (volume)
 mutatie
2012 o-2,1
2012 n0,3
2012 d0,1
2013 j-3,4
2013 f-2
2013 m-4,8
2013 a-1,6
2013 m-1,7
2013 j-1,4
2013 j-0,7
2013 a-1,8
2013 s-0,6
2013 o1,8
2013 n0,8
2013 d2,4
2014 j3,8
2014 f5,6
2014 m1,2
2014 a3,3
2014 m0,6
2014 j-1,7
2014 j2,9
2014 a0,8
2014 s0,8
2014 o0,1
2014 n-0,3
2014 d-3,1
2015 j-1,3
2015 f-1,7
2015 m-0,2
2015 a-1,1
2015 m1,8
2015 j3,1
2015 j0,3
2015 a-1,1
2015 s-0,6
2015 o2,5
2015 n1,9
2015 d2,9
2016 j2,1
2016 f1,6
2016 m1,5
2016 a2,2
2016 m1,6
2016 j2,8
2016 j2,1
2016 a1,8
2016 s2,4

Productie transportmiddelenindustrie groeit het hardst

De transportmiddelenindustrie produceerde in september ruim 13 procent meer dan in september 2015. Dat is te danken aan een stijging van het aantal geproduceerde personenauto’s en vrachtwagens. Ook de productie van de rubber- en kunststof-, de chemische en de machine-industrie groeide sterker dan gemiddeld. De productie van de farmaceutische, de elektrische-apparaten en de metaalproductenindustrie kromp daarentegen.

Gemiddelde dagproductie naar bedrijfsklasse
Gemiddelde dagproductie naar bedrijfsklasse
 Mutatie
Transportmiddelen13,5
Rubber en kunststof9,6
Chemische producten8,4
Machine4,1
Voedingsmiddelen0
Metaalproducten-2,5
Elektrische apparaten-3,4
Farmaceutische-9,4
Industrie (totaal)2,4

De genoemde bedrijfsklassen in de grafiek zijn goed voor circa 70 procent van de industriële productie.

Trend productie industrie positief

Voor het bepalen van de kortetermijnontwikkeling van de productie kan het beste worden gekeken naar voor seizoen- en werkdageffecten gecorrigeerde cijfers. Van september op augustus steeg de productie met 0,4 procent.

De voor seizoeneffecten gecorrigeerde productie fluctueert aanzienlijk. Dalingen en stijgingen volgen elkaar snel op. Sinds medio 2014 is er sprake van een stijgende trend van de industriële productie.

Seizoengecorrigeerde gemiddelde dagproductie industrie
Seizoengecorrigeerde gemiddelde dagproductie industrie
 index
2012 s101,6
2012 o100,3
2012 n102,5
2012 d103,5
2013 j100,5
2013 f100
2013 m100,8
2013 a100,9
2013 m100,2
2013 j101,4
2013 j100,6
2013 a101,2
2013 s101,5
2013 o102,2
2013 n102,9
2013 d105,3
2014 j103,9
2014 f104,8
2014 m101,6
2014 a104,3
2014 m101,8
2014 j100,2
2014 j103
2014 a102,4
2014 s102
2014 o102,1
2014 n102,6
2014 d102,1
2015 j103,1
2015 f103
2015 m102,2
2015 a102,5
2015 m103,4
2015 j103,6
2015 j 103,3
2015 a101,5
2015 s102
2015 o104,7
2015 n104,4
2015 d104,4
2016 j105,5
2016 f104,8
2016 m103,7
2016 a104,7
2016 m104,9
2016 j106
2016 j105
2016 a104,1
2016 s104,5

Vertrouwen producenten industrie neemt verder toe

Het vertrouwen van industriële producenten is in oktober opnieuw toegenomen, maakte CBS een paar weken geleden bekend. Dat is volledig toe te schrijven aan een positiever oordeel over de verwachte bedrijvigheid.

Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie. Net als de Nederlandse producenten waren de industriële ondernemers in Duitsland in oktober positiever dan in september. Hun vertrouwen bereikte het hoogste niveau in ruim twee jaar. De gemiddelde dagproductie van de Duitse industrie was in september 1,6 procent hoger dan in september 2015.

De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.

Relevante links