Persoonlijk primair inkomen

Het persoonlijk primair inkomen omvat het (bruto) inkomen uit arbeid en inkomen uit eigen onderneming. Het inkomen uit arbeid is inclusief de werknemers- en werkgeversbijdrage in de premies voor de sociale verzekeringen. Inkomen uit eigen onderneming bestaat uit het fiscale resultaat uit onderneming vermeerderd met het bedrag van de investeringsaftrek.