baan- en persoonskenmerken

Met behulp van multivariate analyse is voor de volgende kenmerken gecorrigeerd:
Baankenmerken: type contract, wekelijkse arbeidsduur, anciënniteit (aantal jaren werkzaam), grootteklasse bedrijf en bedrijfssector.
Persoonskenmerken: geslacht, leeftijd, herkomst, onderwijsniveau, al dan niet onderwijsvolgend en al dan niet een werkende partner.