Verdeelmodel van het gemeentefonds

Gemeenten ontvangen geld van de Rijksoverheid uit het gemeentefonds. Hiermee betalen zij een deel van hun uitgaven. Het gemeentefonds bestaat uit de algemene uitkering, integratie-uitkeringen en decentralisatie-uitkeringen. Gemeenten mogen zelf bepalen waar ze dit geld aan besteden. Hoeveel geld individuele gemeenten uit het gemeentefonds krijgen, hangt af van de kenmerken en de belastingcapaciteit van de gemeenten. Op basis van deze kenmerken is er een verdeelmodel van het gemeentefonds in clusters. Voor de cijfers in dit nieuwsbericht is gebruik gemaakt van de clusters Jeugd en Maatschappelijke ondersteuning en Werk en Inkomen.