Decentralisaties

Per 1 januari 2015 vond er een decentralisatie van taken in het sociaal domein plaats van het Rijk en de provincies naar gemeenten. Door deze decentralisatie zijn taken op het gebied van jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning en arbeidsparticipatie bij gemeenten terecht gekomen.