Ouderen beschermen persoonsgegevens minder vaak

Ouderen die met ipad op de bank zitten en met elkaar meekijken
© Hollandse Hoogte / David Rozing
Nederlanders van 65 jaar of ouder beschermen persoonsgegevens op internet het minst vaak. Van de 65-plussers die persoonlijke gegevens of - informatie op internet achterlaten is driekwart actief bezig met de bescherming hiervan. Bij 12- tot 65-jarigen is dit bijna 90 procent. Hoger opgeleiden zijn met 94 procent het meest actief in het beschermen van hun persoonlijke gegevens. Dit blijkt uit het onderzoek ‘ICT gebruik van huishoudens en personen 2016’ van CBS.

[video: https://www.cbs.nlnl-nl/video/f34a4041a7ee4e02b99ab521729bc8f9] 

Veel Nederlanders zijn gewend om persoonlijke informatie op het internet achter te laten. Zo geeft 75 procent van de bevolking aan dit in de 12 maanden voorafgaand aan het onderzoek te hebben gedaan. Het invullen van persoonlijke gegevens is vaak verplicht bij online aankopen of het afnemen van overheidsdiensten via internet. 72 procent van de inwoners zegt adres, telefoonnummers en emailadressen ingevuld te hebben. Het minst vaak worden persoonlijke informatie over gezondheid, werk of inkomen en foto’s en locatiegegevens gedeeld.

Omvang bevolking dat gegevens op internet deelt en veiligheidsmaatregelen neemt, 2016
 
Geslacht
Man88
Vrouw88
Opleidingsniveau
Hoog94
Midden88
Laag75
Leeftijd
65-min89
65-plus76

Bijna 90 procent treft maatregelen om persoonsgegevens te beschermen

De meerderheid van de Nederlanders die persoonlijke informatie achterlaten op het internet, zo'n 10 miljoen mensen, treft ook maatregelen om te voorkomen dat anderen toegang hebben tot hun gegevens. Rond de 60 procent controleert de veiligheid van websites voordat hij/zij persoonlijke informatie achterlaat. Een even hoog percentage geeft beperkt toegang tot profielgegevens en geplaatste content op sociale netwerksites.

Maatregelen van deel bevolking dat gegevens op internet deelt, 2016
 
Nagaan welke pers. info beschikbaar is41
Privacy statement lezen44
Beperkt toegang tot geo locatie55
Bepekt toegang tot profielgegevens59
Veiligheid website controleren61
Niet toestaan commercieel gebruik69
Totaal88

Grootste deel Nederlanders wil gegevens niet delen voor commerciële doeleinden

Bijna 70 procent van de mensen die wel eens persoonlijke informatie op internet achterlaten, staat niet toe dat die gebruikt wordt voor commerciële doeleinden. Verder geeft 55 procent beperkt toegang tot zijn of haar geografische locatie. Ook leest ruim 40 procent vóór het invullen van persoonlijke informatie het privacy statement en gaat na welke informatie op websites of via zoekmachines beschikbaar zijn van henzelf. Vrouwen en mannen die persoonlijke informatie achterlaten op internet treffen even vaak maatregelen om deze veilig te stellen.

Nederlander steeds bekender met term cookies

Steeds meer Nederlanders zijn bekend met cookies. In 2016 wist 80 procent van de mensen wat cookies zijn, in 2015 was dat 74 procent. Cookies zijn kleine bestanden die worden gebruikt om internetgedrag van gebruikers in kaart te brengen om hen te identificeren en op basis daarvan gericht advertenties te plaatsen.
Hoewel 55 procent bezorgd is dat activiteiten op internet bijgehouden worden door cookies, verandert slecht een derde de instelling van de internetbrowser om cookies te voorkomen of om de hoeveelheid te beperken. Het zijn vooral mannen, 65-minners en hoogopgeleiden die dit doen.