Al 88 duizend inwoners erbij in eerste 9 maanden

© Hollandse Hoogte
Sinds 1 januari is de Nederlandse bevolking met 87,5 duizend gegroeid (stand op 30 september 2016). Die groei komt bovenal door een omvangrijke migratiestroom. Een relatief hoge immigratie gaat gepaard met een lagere emigratie. Het zijn vooral mensen met een Nederlandse, Turkse en een Surinaamse achtergrond die minder emigreren. Dit meldt CBS.

 Bevolkingsgroei 2016-9 maanden

De Nederlandse bevolking is dit jaar sterker gegroeid dan vorig jaar. Tot en met september kwamen er in totaal al 87,5 duizend mensen bij (stand van 30 september), 31 duizend meer dan in dezelfde periode in 2015 én 2014. De meeste mensen kwamen erbij door migratie: het migratiesaldo (immigratie minus emigratie) ligt op 68 duizend. Negentienduizend mensen kwamen erbij door natuurlijke aanwas (geboorte minus sterfte).
In het derde kwartaal kwamen er door migratie 33 duizend mensen bij, 8 duizend meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De natuurlijke aanwas kwam uit op 12 duizend.

Bevolkingsgroei, januari t/m september
 201420152016*
Geboorte132128130
Sterfte102111110
Immigratie141155175
Emigratie112116107
Bevolkingsgroei585788

Meer immigranten, minder emigranten

Het aantal immigranten is dit jaar inmiddels gestegen tot 175 duizend. Hun aantal stijgt vooral door asielmigratie, met name uit Syrië, Eritrea en Ethiopië. Dit jaar schreven zich ook meer mensen met een Iraakse, Iraanse en Afghaanse herkomst in bij een Nederlandse gemeente. Daarnaast kwamen er meer migranten uit Europa bij, waaronder autochtone Nederlanders. Ook de immigratie uit India en China is toegenomen.

Het aantal emigranten blijft echter achter bij de aantallen van 2015. Inmiddels zijn 107 duizend mensen uit Nederland vertrokken (stand 30 september), ruim 8 duizend minder dan in 2015. Er zijn minder Nederlanders, maar ook minder mensen met een Turkse en een Surinaamse achtergrond geëmigreerd. Van mensen met een Braziliaanse en een Somalische herkomst zijn de aantallen emigranten de eerste negen maanden juist toegenomen.

Het geboorteoverschot (1 januari–30 september) ligt 2,3 duizend hoger dan vorig jaar. Er worden iets meer kinderen geboren terwijl er wat minder mensen sterven.

Bevolkingsgroei, januari t/m september
 GeboorteoverschotMigratiesaldoBevolkingsgroei
'96381153
442166
482978
463179
'00514093
484188
452167
46248
44-1232
'0539-1722
37-2215
38-336
392159
393069
'10362764
362763
281442
231841
302958
174057
'16*196888

[video: https://www.cbs.nlnl-nl/video/5a00d07f2c8f4946bef8ed5d4cb66186]