Avondspits

De periode van 16 tot 18 uur. Een verplaatsing wordt tot de avondspits gerekend als deze geheel of gedeeltelijk tijdens de avondspits plaatsvindt.
Deze afbakening van de spits houdt geen direct verband met wat er in de grafiek ‘Dagpatroon aantal verplaatsingen op gemiddelde werkdag, reismotief, 2014’ wordt weergegeven.