Webwinkels

Het gaat hier om het aantal webwinkels (bedrijfseenheden) zoals deze worden geregistreerd door het Algemeen Bedrijven Register (ABR). Het ABR is een combinatie van registers waarin de populatie van bedrijven en instellingen wordt vastgelegd. Dit vormt de ruggengraat van het reguliere statistische proces. Er worden in het ABR identificatie- en structuurgegevens vastgesteld en geregistreerd over statistische eenheden (bedrijfseenheid, ondernemingengroep en lokale bedrijfseenheid). Het ABR is gebaseerd op het Nieuwe Handelsregister (NHR) van de Kamer van Koophandel.

Het gaat om webwinkels in de detailhandel oftewel SBI 4791. De Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008) is een Nederlandse hiërarchische indeling van economische activiteiten die vanaf 2009 door het CBS wordt gebruikt om bedrijfseenheden in te delen naar hun hoofdactiviteit. Dus alleen bedrijven die als belangrijkste activiteit een webwinkel hebben worden ingedeeld onder SBI 4791.
De eis dat bedrijven een eigen website met verkoopsysteem hebben wordt niet gesteld aan de webwinkels in het ABR. In het ABR kunnen bijvoorbeeld bedrijven voorkomen die goederen niet via een eigen website aanbieden, maar ze verkopen via een ander bedrijf of via een ander verkoopkanaal.