Bedrijfstak

De gegevens van de bedrijfstak overige dienstverlening ontbreken, omdat slechts 30 procent van de cao’s is afgesloten.