Verbonden partij

Verbonden partijen zijn die partijen waarmee de provincie een bestuurlijke relatie heeft en waarin zij een financieel belang heeft.
Terug naar artikel