Rekening-courant bij het Rijk

Het direct opvraagbaar tegoed van overheden bij het Rijk. Deze post valt onder het schatkistbankieren.
Terug naar artikel