Werknemer met flexibele arbeidsrelatie

Een werknemer met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd óf een flexibel aantal uren per week. Werknemers met een vast contract zonder vaste uren, die geen oproep-/inval-/uitzendkracht zijn, zijn hier buiten beschouwing gebleven.