Overheidsuitgaven naar beleidsterrein

De verdeling van de overheidsgaven naar beleidsterreinen is gebaseerd op de zogenoemde Classification of the Functions of Government (COFOG). Dit is een internationaal gebruikte classificatie om overheidsuitgaven te verdelen naar hun functie. Deze verdeling wijkt af van de uitgaven per ministerie zoals deze in de Miljoenennota wordt gepresenteerd, aangezien elk afzonderlijk ministerie op meerdere beleidsterreinen actief kan zijn. Zo vinden bijvoorbeeld uitgaven voor onderwijs niet alleen bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap plaats. Tegelijkertijd doet het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ook uitgaven voor andere beleidsterreinen, zoals Algemeen Overheidsbestuur.