Nederlandse reisbestedingen

Het betreft hier de bestedingen van Nederlandse reizigers in het buitenland, inclusief grensaankopen en dagtochten. Het merendeel van deze reisbestedingen betreft vakantiebestedingen. Alleen in het geval van Duitsland en België is het aandeel grensaankopen en dagtochten substantieel. In dit artikel zijn de cijfers exclusief overige privé-reisbestedingen door Nederlanders (gezondheid, onderwijs) en exclusief zakelijk reisverkeer.