Economie groeit met 0,6 procent in tweede kwartaal 2016

De Nederlandse economie is in het tweede kwartaal 2016 met 0,6 procent gegroeid ten opzichte van het eerste kwartaal 2016. Dit blijkt uit de tweede berekening van de economische groei van CBS. Het groeicijfer is hetzelfde als bij de eerste berekening gepubliceerd op 12 augustus. De groei is vooral te danken aan toenemende investeringen en consumptie. Ook het exportsaldo droeg positief bij.

Bruto binnenlands product (bbp) en banen van werknemers en zelfstandigen
Bruto binnenlands product (bbp) en banen van werknemers en zelfstandigen
 BbpBanen
2009 I96,1100
2009 II95,999,4
2009 III96,299,1
2009 IV96,799,1
2010 I96,698,5
2010 II97,299,1
2010 III97,599,2
2010 IV98,799,4
2011 I99,4100
2011 II99,3100,5
2011 III99,3100,5
2011 IV98,6100,5
2012 I98,4100,5
2012 II98,5100,3
2012 III98,199,9
2012 IV97,399,6
2013 I97,799,1
2013 II97,598,9
2013 III98,198,7
2013 IV98,798,6
2014 I98,598,4
2014 II9998,5
2014 III99,498,6
2014 IV100,598,9
2015 I101,199,3
2015 II101,199,6
2015 III101,499,9
2015 IV101,6100,2
2016 I102,2100,3
2016 II102,9100,7

Eerste berekening

De eerste berekening, 45 dagen na afloop van een kwartaal, is op basis van de dan beschikbare informatie. Na deze eerste berekening komt voortdurend meer informatie beschikbaar over de Nederlandse economie, zoals van de zakelijke dienstverlening, de bouw en de horeca, die vervolgens wordt verwerkt in nieuwe berekeningen. De absolute bijstelling van de tweede berekening ten opzichte van de eerste was de afgelopen vijf jaar gemiddeld 0,1 procentpunt. De twee uiterste bijstellingen bedroegen -0,3 en +0,4 procentpunt.

Geen bijstellingen in voorgaande kwartalen

Bij elke nieuwe berekening bepaalt CBS ook opnieuw de seizoengecorrigeerde reeks van de eerder gepubliceerde kwartalen. De tweede berekening van het tweede kwartaal van 2016 heeft niet geleid tot aanpassingen in de kwartaal-op-kwartaalgroei van voorgaande kwartalen.

Groei ten opzichte van het tweede kwartaal van 2015

Ten opzichte van een jaar eerder groeide de economie in het tweede kwartaal met 2,3 procent. Volgens de eerste berekening was dat ook 2,3 procent.

Aantal banen groeit met 35 duizend in tweede kwartaal 2016

Volgens de tweede berekening steeg het aantal banen van werknemers en zelfstandigen in het tweede kwartaal met 35 duizend ten opzichte van het eerste kwartaal van 2016. De sterkste banengroei vond plaats in de zakelijke dienstverlening, vooral de uitzendbranche, met 23 duizend en in de bedrijfstak handel, vervoer en horeca met 14 duizend. De eerste berekening, op basis van op dat moment beschikbare informatie, kwam uit op een stijging van 38 duizend banen in het tweede kwartaal.

In het tweede kwartaal van 2016 waren er volgens de tweede berekening 101 duizend banen van werknemers en zelfstandigen meer dan in hetzelfde kwartaal van 2015. Dat was bij de eerste berekening 104 duizend.