Onderweg

Het gaat in deze alinea om verplaatsingen die verband houden met werk, uitgezonderd beroepsmatige verplaatsingen (bijvoorbeeld transport).