Te verwachten cijfer op basis van economiegrootte en afstand

Economiegrootte en afstand zijn, zo blijkt uit decennia wereldwijd onderzoek, verreweg de beste voorspellers van de omvang van de handel tussen twee gebieden. Nederland exporteert, alle andere zaken gelijk, meer naar een grote dan naar een kleine economie en meer naar een gebied dichtbij dan veraf. Hieraan ten grondslag ligt het zwaartekrachtmodel van de bilaterale handel, wat weer is gebaseerd op de natuurkundige gravitatiewet. Voor de internationaliseringsmonitor 2016, kwartaal 3, is dit model toegepast voor de Nederlandse export naar de 16 Duitse deelstaten en ook 207 landen in de wereld. Op basis van regressieanalyse kan er voor elke Duitse deelstaat een verwachte waarde worden uitgerekend voor de Nederlandse export naar die deelstaat. Deze kan vervolgens worden vergeleken met de feitelijke export. Een grote afwijking van de verwachting betekent dat andere factoren dan economiegrootte en afstand een grote rol spelen. De feitelijke en verwachte waarden voor heel Duitsland betreffen hier de som van de waarden voor de 16 Duitse deelstaten.
Terug naar artikel