Statistiekbureaus van Duitse deelstaten

Om informatie te kunnen geven over de export naar specifieke Duitse deelstaten is hier gebruikgemaakt van gegevens van de statistiekbureaus van de Duitse deelstaten. Als gevolg van handelsasymmetrieën en conceptuele verschillen zijn de Duitse cijfers over de import uit Nederland niet gelijk aan de CBS-cijfers over de export naar Duitsland. Voor het leesgemak worden in dit artikel zowel de termen ‘Nederlandse export naar Duitsland’ als ‘Duitse import uit Nederland’ door elkaar gebruikt, hoewel het in alle gevallen om Duitse importcijfers gaat. De goederenstroom vanuit Nederland naar Duitsland bedroeg in 2015 volgens CBS 99 miljard euro en volgens de Duitse statistiekbureaus 88 miljard euro (federaal totaal) dan wel 87 miljard euro (som deelstaten). Dit artikel gaat uit van het laatste cijfer. De precieze achtergrond van de verschillen staat uitgelegd in paragraaf 2.2 van de Internationaliseringsmonitor.
Terug naar artikel