Doorsnee

Gekeken wordt naar de mediaan van de koopkrachtontwikkeling: de koopkrachtmutatie waar precies de helft van de mensen onder en de helft van de mensen boven zit.