Schoolloopbaanonderzoek VO Cohort Leerlingen '99

Het VOCL’99 is een panelonderzoek onder ruim 19 duizend jongeren die in het schooljaar 1999/2000 in de brugklas van het voortgezet onderwijs zaten. Jaarlijks is nagegaan waar zij zich in hun onderwijsloopbaan bevonden. In het eerste leerjaar zijn bij zowel de jongeren als hun ouders vragenlijsten afgenomen die een uitgebreid beeld geven van de achtergrond, cognitieve vaardigheden, de schoolloopbaan, het sociale milieu en de opvoedings- en gezinssituatie van de jongeren. Bij de start van het onderzoek is bovendien aan de scholen gevraagd om de citoscore en het schooladvies van de leerlingen, zoals ze die in groep 8 (dus in het schooljaar 1998/1999) hadden gekregen, door te geven.