Emissie-intensiteit van de Nederlandse economie

De emissie-intensiteit van de Nederlandse economie is gelijk aan de hoeveelheid emissies per euro van het bruto binnenlands product (bbp; waarde prijsniveau 2010). Het bbp is een maat voor de omvang van de economie. Voor een consistente berekening van de emissie-intensiteit van broeikasgassen zijn de IPCC-emissies omgerekend naar definities van Milieurekeningen. Deze sluiten aan op de definities van Nationale Rekeningen die gebruikt zijn om het bbp te berekenen.