Koopkrachtontwikkeling

Tussen twee opeenvolgende jaren is per persoon de procentuele verandering in het bijbehorende gestandaardiseerde huishoudensinkomen berekend. De huishoudensinkomens zijn vooraf gecorrigeerd voor prijsontwikkeling of inflatie. De berekende procentuele veranderingen zijn van laag naar hoog gerangschikt en de middelste waarde (mediaan) van deze verdeling geeft uitdrukking aan de doorsnee koopkrachtontwikkeling. De mediaan heeft de voorkeur boven het gemiddelde vanwege de scheve verdeling van de procentuele veranderingen.
Terug naar artikel