Export groeit verder

Het volume van de goederenexport was in juli 4,5 procent groter dan in juli 2015, meldt CBS. De stijging is wat groter dan in de voorgaande maand. Vooral de wederuitvoer groeide. Het importvolume was in juli 3,1 procent groter dan een jaar eerder.

Volgens de CBS Exportradar zijn de omstandigheden voor de export in september vrijwel hetzelfde als in juli, maar minder gunstig dan in augustus.

Export goederen (volume, werkdaggecorrigeerd)
 

Omstandigheden voor export in september nagenoeg hetzelfde als in juli

Volgens de CBS Exportradar zijn de omstandigheden voor de export in september ongeveer hetzelfde als in juli. De condities worden in sterke mate bepaald door de ontwikkelingen op de belangrijkste afzetmarkten voor Nederlandse export en door de ontwikkeling van de Nederlandse concurrentiepositie. De ontwikkeling van de wisselkoersen is in de radar van september gunstiger dan in juli. Daarentegen zijn de prestaties van de Duitse industrie en het vertrouwen van industriële ondernemers in Duitsland en de eurozone verslechterd.

De export van goederen maakt ongeveer drie kwart uit van de totale export. Over de export van diensten rapporteert CBS niet maandelijks. Informatie over de totale export publiceert CBS op kwartaal- en jaarbasis. De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.