Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA)

De WGA regelt een aanvulling op het met arbeid verdiende inkomen of een minimumuitkering als men niet of onvoldoende werkt.