Aantal bijstandsgerechtigden opnieuw toegenomen

61353874352b53447430345852636d4e2b4b6a4952413d3d
Het aantal bijstandsgerechtigden is in het tweede kwartaal van 2016 opnieuw gestegen. Eind juni ontvingen 463 duizend personen tot de AOW-leeftijd een bijstandsuitkering. Dat zijn er 21 duizend meer dan een jaar eerder. Dit meldt CBS.

De stijging van het aantal bijstandsontvangers tussen juni 2015 en juni 2016 is voor ongeveer de helft te verklaren door de komst van asielzoekers, vooral uit Syrië. Asielzoekers met een verblijfsvergunning kunnen een beroep doen op de bijstand.

Personen met een bijstandsuitkering
Personen met een bijstandsuitkering
 Jonger dan 27 jaar27 tot 45 jaar45 jaar tot AOW-leeftijd
2008 I27131160
2008 II26127159
2008 III24123158
2008 IV25122157
2009 I27125159
2009 II30128161
2009 III31130162
2009 IV32134165
2010 I37140168
2010 II37142170
2010 III36142171
2010 IV38145173
2011 I40149176
2011 II39149177
2011 III36149178
2011 IV37151180
2012 I35153181
2012 II35154182
2012 III33155184
2012 IV35159186
2013 I39166190
2013 II40170193
2013 III36172195
2013 IV38176198
2014 I41181203
2014 II41183206
2014 III37182208
2014 IV38185210
2015 I41186215
2015 II41185216
2015 III39183218
2015 IV42186221
2016 I45188226
2016 II48188228
 

Meer jongeren en ouderen in de bijstand door veranderde wetgeving

Ook de aangescherpte eisen voor Wajong-uitkeringen (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten) zijn van invloed op de toename. In juni 2016 zaten 7 duizend meer jongeren tot 27 jaar in de bijstand dan in juni 2015, een stijging van 16 procent. Ter vergelijking: het aantal 45-plussers met bijstand was 12 duizend (ruim 5 procent) hoger.
Sinds op 1 januari 2015 de Participatiewet van kracht is geworden, hebben alleen jongeren die volledig arbeidsongeschikt zijn recht op een Wajong-uitkering. Andere jongeren met een handicap kunnen een bijstandsuitkering krijgen als zij onvoldoende inkomen en vermogen hebben.
Een andere oorzaak van de stijging is de verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd. In 2016 is de leeftijdsgrens met drie maanden verhoogd tot 65 jaar en 6 maanden. Daardoor wordt de uitstroom uit de bijstand naar de AOW voor een aantal 65-plussers uitgesteld.

 

Personen met een bijstandsuitkering, mutatie t.o.v. een jaar eerder
Personen met een bijstandsuitkering, mutatie t.o.v. een jaar eerder
 Jonger dan 27 jaar27 tot 45 jaar45 jaar tot AOW-leeftijd
2013 I31410
2013 II51611
2013 III31712
2013 IV31712
2014 I21512
2014 II11313
2014 III11112
2014 IV0812
2015 I0512
2015 II0211
2015 III2110
2015 IV4110
2016 I4111
2016 II7312

Drie op de tien bijstandsontvangers krijgen re-integratievoorziening

Ongeveer drie op de tien bijstandsontvangers maken gebruik van een re-integratievoorziening. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om een participatieplaats, scholing of training, bedoeld om de kans op werk voor mensen met een uitkering te vergroten. Daarnaast zijn er voor werkgevers mogelijkheden om loonkostensubsidie te ontvangen bij het in dienst nemen van mensen met een uitkering. In 2015 zijn ongeveer 40 duizend personen die naast de bijstandsuitkering een re-integratievoorziening hadden, begonnen met een baan. Van hen kon een kwart het na een maand in de nieuwe baan stellen zonder verdere ondersteuning of aanvullende bijstandsuitkering. Bijna de helft van de baanvinders had zowel een voorziening als een bijstandsuitkering.

Situatie van personen met bijstand en een re-integratievoorziening, een maand na het beginnen met een baan, 2015
Situatie van personen met bijstand en een re-integratievoorziening, een maand na het beginnen met een baan, 2015
 Situatie een maand na het starten met een baan
% Werkend zonder voorziening23
% Werkend met voorziening19
% Werkend met een bijstandsuitkering12
% Werkend met voorziening en bijstandsuitkering46