Overige niet-westerse landen

Deze herkomstgroep bevat alle herkomstgroeperingen met uitzondering van Westerse landen, Marokko, Suriname, Turkije en de Voormalige Nederlandse Antillen en Aruba.
De groep Westerse landen bestaat uit alle landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië, Indonesië en Japan.
Samen met meer dan 150 andere landen wordt o.a. Syrië tot de groep overig-niet-westerse landen gerekend.